Dit privacybeleid beschrijft hoe Schoonheidssalon Skinprofs Parkstad (hierna “wij”, “ons” of “onze” genoemd) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, bewaart en deelt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Verzamelde informatie

Wij verzamelen persoonlijke informatie wanneer u onze schoonheidssalon bezoekt, onze website gebruikt, of op andere manieren met ons communiceert. De verzamelde informatie kan onder meer bestaan uit:

 • Naam
 • Contactinformatie (adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Geboortedatum
 • Medische gegevens (indien relevant voor de behandeling)
 • Betalingsinformatie
 1. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het bieden van schoonheidsdiensten en behandelingen.
 • Het beheren van uw afspraken en herinneringen.
 • Het verstrekken van informatie over onze diensten en promoties.
 • Het verbeteren van onze website en diensten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 1. Gegevensbeveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging.

 1. Delen van persoonlijke informatie

Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld met leveranciers van betalingsverwerking of voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

 1. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, waaronder het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren, het recht om uw gegevens te verwijderen en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem contact met ons op om deze rechten uit te oefenen.

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

 1. Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op:

Schoonheidssalon Skinprofs Parkstad
Adres: Hoofdstraat 19
Telefoonnummer: 0455453998
E-mail: info@nutritioncompany.nl

Datum laatste herziening: 19-10-2023